Понеделник 25, Октомври 2021г.

Условия и ред за организиране на обучението и провеждане на изпитите на учениците в Самостоятелна форма на обучение - 2019/2020 година

ГРАФИК

за провеждане на изпитите   за учениците в самостоятелна форма на обучение

за втора поправителна сесия – м. септември, за учебната 2018/2019 година

ГРАФИК

за провеждане на изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение

за сесия юни-юли на учебната 2018/2019 година

ГРАФИК  за провеждане на изпитите   за учениците в самостоятелна форма на обучение

за редовна сесия – м. януари, за учебната 2018/2019 година

Заявленията за явяване на изпити Самостоятелна форма на обучение за редовна сесия месец януари 2019 г. се подават до 20. 12. 2018 г.

Учебно-изпитни програми за Самостоятелна форма на обучение (Конспекти) за учебната 2019/2020 година

Заявления за явяване на изпити 2018-2019 учебна година - Самостоятелна форма на обучение