Четвъртък 21, Септември 2023г.
История на училището

   Герб      

      Създаването на новобългарски училища в Хасково през 1863г е закономерен отговор на назрели проблеми и обективни потребности на хасковското възрожденско общество. Края на XVIII и началото на XIX век, градът ни израства като значителен занаятчийски и търговски център в Южна България. А по време на кърджалийските размирици, гонени от грабежите, страха и пожарите, прииждали нови български семейства от околните села, търсейки закрила в града.

      Годината е 1851. В Хасково, освен мъжко и девическо училище, има и училище в "долната махала" - "Чобан махала". Училището е килийно и в него през същата година постъпил за пръв път като учител Станчо Кожухаров, по препоръка на учителя си Станчо Стамболиев.

      През 1919г Начално училище "Фердинанд" е преименувано в Народно първоначално училище "Отец Паисий". Главен учител е Тодор Овчаров.

      На 05.11.1949г към училището е открита прогимназия с два първи класа, един втори и един трети.

      За първи път на 15.05.1958г училището чества тържествено патрона си "Отец Паисий".

      Учебната 1962/1963г заварва училището с 32 паралелки, 3 занимални и 1238 ученика. ОУ "Отец Паисий" е получило своето обществено признание като най-голямо и водещо в града. За пръв път осми клас остава към основното училище.

      През 1976-1977г училище "Отец Паисий" и "П. Яворов" се обединяват в едно - Основно училище"Отец Паисий".

      Годината е 1981. Със заповед № Р-31-8 на МНП от 13.05 на основание чл. 37 от Закона за по-тчсна връзка на учениците с живота на ОУ "Отец Паисий" преминава в ЕСПУ "Отец Паисий".

      От 10 май до 13 май 1993г се провеждат Паисиевите дни, превърнали се в място и време за изява на най-добрите постижения на учениците през учебната година. Провеждат се викторини, литературни конкурси, организират се изложби. Проявите завършват с тържествен концерт под наслов "Слово за Паисий".

1851-1894г - Килийно училище в църквата "Св. Георги"

1895-1918г - Начално училище Фердинант 1

1919-1948г - Народно първоначално училище "Отец Паисий"

1949-1963г - Народно основно училище "Отец Паисий"

1964-1976г - Народно основно училище "Отец Паисий"

                    Народно основно училище "П.К. Яворов"

1977-1984г - ЕСПУ "Отец Паисий"

1985-1991г - ЕСПУ "Паисий Хилендарски"

1992г - СОУ "Паисий Хилендарски"

      Наистина "Не се гаси туй, що не гасне": игото не сломи българския дух и жаждата на народа ни за знание.

 

Много още може да бъде изписано, много страници могат да бъдат добавени...Ще ги допишат тези, които ще имат честта и привилегията да работят в СУ "Св. Паисий Хилендарски", в което децата ни са в добри ръце.

На многая лета, скъпо училище!

Сподели: