Сряда 07, Юни 2023г.
Приемането на документи на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания ще се извършва в срок от 3 май до 21 май включително, всеки работен ден от 9.00 часа до 13.30 часа, в сградата на РУО — Хасково, ул. „Патриарх Евтимий” № 2, етаж 2.
Необходими документи:
- заявление с подредени желания (готова бланка);
- протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия;
- лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия;
При подаването на документите в РУО — Хасково, учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания се явяват лично с документ за самоличност.
Сподели: