Четвъртък 22, Октомври 2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета

Отчет за първо тримесечие 2016 година

Отчет за второ тримесечие 2016 година

Отчет за трето тримесечие 2016 година

Отчет за четвърто тримесечие 2016 година

Отчет за I, II, III, IV и V месец 2017 година

Отчет за VI месец 2017 година

Отчет извънбюджетни сметки за месец юни 2017 година

Отчет за месец септември 2017 година

Отчет извънбюджетни сметки за месец септември 2017 година с код DES

Отчет извънбюджетни сметки за месец септември 2017 година с код KSF

Отчет за месец декември 2017 година

Отчет извънбюджетни сметки за месец декември 2017 година с код DES

Отчет извънбюджетни сметки за месец декември 2017 година с код KSF

Отчет за месец март 2018 година

Отчет извънбюджетни сметки за месец март 2018 година с код KSF

Отчет за месец юни 2018 година

Отчет извънбюджетни сметки за месец юни 2018 година с код DES

Отчет извънбюджетни сметки за месец юни 2018 година с код KSF

Отчет за месец септември 2018 година

Отчет за месец декември 2018 година

Отчет извънбюджетни сметки за месец декември 2018 година с код DES

Отчет извънбюджетни сметки за месец декември 2018 година с код KSF

Отчет за месец март 2019 година

Отчет извънбюджетни сметки за месец март 2019 година с код KSF

 Отчет за месец юни 2019 година

Отчет извънбюджетни сметки за месец юни 2019 година с код DES

Отчет извънбюджетни сметки за месец юни 2019 година с код KSF

Натурални показатели за периода 01 - 06. 2019 година

Отчет за месец септември 2019 година

Отчет извънбюджетни сметки за месец септември 2019 година с код DES

Отчет извънбюджетни сметки за месец септември 2019 година с код KSF

Отчет за месец декември 2019 година

Отчет извънбюджетни сметки за месец декември 2019 година с код DES

Отчет извънбюджетни сметки за месец декември 2019 година с код KSF

Отчет за месец март 2020 година

Отчет ивънбюджетни сметки за месец март 2019 година с код DES

Отчет ивънбюджетни сметки за месец март 2019 година с код KSF

Отчет на бюджета и извънбюджетните сметки с код KSF и DES за второто тримесечие на 2020 г.

Отчет за месец септември 2020 година

Отчет извънбюджетни сметки за месец септември 2020 година с код DES

Отчет извънбюджетни сметки за месец септември 2020 година с код KSF

Сподели: