Четвъртък 21, Септември 2023г.

Ученически съвет за 2022/2023 година

Ученическият съвет на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ се състои от председател и 14 членове, като всеки клас от прогимназиален и гимназиален клас има свой представител.

 

План на УС за 2022/2023 г.

Сподели: