Сряда 06, Юли 2022г.

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

 

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ
ЗА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 година

 1. Магдалена Димитрова – 12клас- председател на УС
 2. Мария Кючюкова -       11 клас
 3. Ивана Гочева -            10 клас
 4. Дебора Атанасова -     9 клас
 5. Галя Кузмова -            8 а клас
 6. Месут Риза -                8 б клас
 7. Синем Севтин -           7а клас
 8. Симона Иванова -       7б клас  
 9. Петя Колева -             7в клас
 10. Шакир Стоянов -         7г  клас
 11. Ивайло Солцев -         6а клас
 12. Гергана Миткова -       6 б клас
 13. Никола Василев -        6 в клас
 14. Христина Паталова -    5 а клас
 15. Димитър Русинов -       5 б клас
 16. Емре  Мюмюн -             5 в клас
 17. Берти Осман -              5г клас 

 

Сподели: