Понеделник 25, Октомври 2021г.

Заповед № РД09-1709/29.08.2018 г.

за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в

4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2018 – 2019 година

 

IV клас

Български език и литература - 09. 05. 2019 г., начало 10 часа

Математика - 10. 05. 2019 г., начало 10 часа

Човекът и обществото - 14. 05. 2019 г., начало 10 часа

Човекът и природата - 16. 05. 2019 г., начало 10 часа

 

 

VII клас

Български език и литература - 17. 06. 2019 г., начало 09 часа

Математика - 19. 06. 2019 г., начало 09 часа

Чужд език (по желание на ученика) - 21. 06. 2019 г., начало 09 часа

 

X клас

Оценяване на дигиталните компетентности - в периода 10 - 14. 06. 2019 г. (по график)

Сподели: