Неделя 20, Юни 2021г.
Текущи новини
Публикувана на: 15.06.2021г.

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ НА МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

Публикувана на: 28.05.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувана на: 21.05.2021г.

Работилница по калиграфия

Публикувана на: 21.05.2021г.

ПАИСИЕВА НАГРАДА 2021 година

Публикувана на: 23.04.2021г.

Добрата новина