Понеделник 02, Август 2021г.
Текущи новини
Публикувана на: 07.07.2021г.

СУ “Св. Паисий Хилендарски” празнува 170 години

Публикувана на: 29.06.2021г.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Публикувана на: 24.06.2021г.

Наша ученичка, класирана на националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации

Публикувана на: 15.06.2021г.

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ НА МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

Публикувана на: 21.05.2021г.

Работилница по калиграфия