Неделя 14, Април 2024г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 24.10.2017г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: „РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В СУ „Св.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГР.ХАСКОВО“
Вид на процедурата: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП