Понеделник 22, Юли 2024г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 23.03.2020г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 967334
Описание на поръчката: ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГ, I, IІ, III, IV, V, VІ,VII КЛАС НА СУ „СВ. П. ХИЛЕНДАРСКИ” – ГР. ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
Вид на процедурата: Пряко договаряне по реда на 182, ал. 1 на основание с чл.79, ал.1, т.3, от ЗОП