Сряда 02, Декември 2020г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 17.07.2017г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: Договор
Описание на поръчката: Договор за доставка на учебници
Вид на процедурата: Съобщение