Четвъртък 21, Септември 2023г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 22.08.2017г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: Заповед и решение за доставка на учебници
Описание на поръчката: Заповед и решение за доставка на учебници
Вид на процедурата: Доставка на учебници