Събота 16, Януари 2021г.

ГРАФИК за провеждане на изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение на редовна сесия – м. януари - м. февруари, за учебната 2020/2021 година

Учебно-изпитни програми за Самостоятелна форма на обучение (Конспекти) за 12 клас за учебната 2020/2021 година

Форми на обучение, които ще се осъществяват в СУ "Св. Паисий Хилендарски" през учебната 2020-2021 година

Условия и ред за организиране на обучението и провеждане на изпитите на учениците в Самостоятелна форма на обучение - 2020/2021 година

ГРАФИК

за провеждане на изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение

за сесия юни на учебната 2019/2020 година

ГРАФИК за провеждане на изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение на редовна сесия – м. януари, за учебната 2019/2020 година

Условия и ред за организиране на обучението и провеждане на изпитите на учениците в Самостоятелна форма на обучение - 2019/2020 година

ГРАФИК

за провеждане на изпитите   за учениците в самостоятелна форма на обучение

за втора поправителна сесия – м. септември, за учебната 2018/2019 година