Неделя 26, Март 2023г.

ГРАФИК

за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка

 за учениците в самостоятелна форма на обучение

през I-ва  редовна сесия – м. януари на  учебната 2022/2023 година

ГРАФИК

за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка  за учениците в самостоятелна форма на обучение през II-ра  редовна сесия – м. юни на  учебната 2021/2022 година

ГРАФИК

 за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка

 за учениците в самостоятелна форма на обучение

през I-ва  редовна сесия – м. януари на  учебната 2021/2022 година

Условия и ред за организиране на обучението и провеждане на изпитите на учениците от самостоятелна форма на обучение през учебната 2021/2022 година

Учебно-изпитни програми за Самостоятелна форма на обучение (Конспекти) за 5 клас за учебната 2021/2022 година

Форми на обучение, които ще се осъществяват в СУ "Св. Паисий Хилендарски" през учебната 2020-2021 година

Учебно-изпитни програми за Самостоятелна форма на обучение (Конспекти) за учебната 2019/2020 година

Заявления за явяване на изпити 2018-2019 учебна година - Самостоятелна форма на обучение