Петък 17, Септември 2021г.

ГРАФИК

за провеждане на изпитите   за учениците в задължителна училищна възраст, които се обучават в самостоятелна форма по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия към РУО- Хасково за втора редовна сесия  за учебната 2020/2021 година

 

ГРАФИК за провеждане на изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение на редовна сесия – м. януари - м. февруари, за учебната 2020/2021 година

Учебно-изпитни програми за Самостоятелна форма на обучение (Конспекти) за 12 клас за учебната 2020/2021 година

Форми на обучение, които ще се осъществяват в СУ "Св. Паисий Хилендарски" през учебната 2020-2021 година

Условия и ред за организиране на обучението и провеждане на изпитите на учениците в Самостоятелна форма на обучение - 2020/2021 година

ГРАФИК

за провеждане на изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение

за сесия юни на учебната 2019/2020 година

ГРАФИК за провеждане на изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение на редовна сесия – м. януари, за учебната 2019/2020 година

Условия и ред за организиране на обучението и провеждане на изпитите на учениците в Самостоятелна форма на обучение - 2019/2020 година