Неделя 27, Ноември 2022г.

График на контролни и класни работи за I-ви срок на учебната 2022/2023 година

График на преподавателите за консултации с ученици за 1 срок на учебната 2022/2023 година

Списък с учебници по класове и учебни предмети за 8 - 12 клас през 2022/2023 учебна година

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година

ГРАФИК за провеждане на поправителните изпити на учениците от 5 клас, обучаващи се в дневна форма на обучение II –ра редовна сесия на  учебната 2021/2022 година

График

за провеждане на поправителните изпити

на учениците от 5 клас, обучаващи се в дневна форма на обучение

I-ва редовна сесия на учебната 2021/2022 година

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ/КОНСУЛТАЦИИ ЗА УЧЕНИЦИ, ПОЛУЧИЛИ СРОЧНА ОЦЕНКА СЛАБ 2 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

График на контролни и класни работи за II-ри срок на учебната 2021/2022 година