Неделя 26, Март 2023г.

Резултати на учениците, явили се на олимпиадата по български език и литература – общински кръг
за учебната 2022/2023 година

Резултати на учениците, явили се на олимпиадата по биология и здравно образование – общински кръг
за учебната 2022/2023 година

Резултати на учениците, явили се на олимпиадата по математика – общински кръг
за учебната 2022/2023 годинa

Резултати на учениците, явили се на олимпиадата по химия и опазване на околна среда – общински кръг
за учебната 2022/2023 година

Резултати на учениците, явили се на олимпиадата по история и цивилизации – общински кръг
за учебната 2022/2023 годинa

Резултати на учениците, явили се на олимпиадата по география и икономика – общински кръг
за учебната 2022/2023 годинa

Резултати на учениците, явили се на олимпиадата по английски език – общински кръг
за учебната 2022/2023 година

График на контролни и класни работи за II-ри срок на учебната 2022/2023 година