Вторник 21, Май 2024г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
23.03.2020г. Вид на процедурата:
Пряко договаряне по реда на 182, ал. 1 на основание с чл.79, ал.1, т.3, от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:
967334
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГ, I, IІ, III, IV, V, VІ,VII КЛАС НА СУ „СВ. П. ХИЛЕНДАРСКИ” – ГР. ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
Свързана преписка
23.03.2020г.
31.07.2018г. Вид на процедурата:
Пряко договаряне по реда на 182, ал. 1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3, буква „в”
Уникален номер в Регистъра на ОП:
860278
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ IIІ и VІІ клас на СУ „Св. П. Хилендарски” – гр. Хасково за учебната 2018/2019 година
Свързана преписка
31.07.2018г.
24.10.2017г. Вид на процедурата:
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В СУ „Св.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГР.ХАСКОВО“
Свързана преписка
24.10.2017г.
22.08.2017г. Вид на процедурата:
Доставка на учебници
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Заповед и решение за доставка на учебници
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Заповед и решение за доставка на учебници
Свързана преписка
22.08.2017г.
17.07.2017г. Вид на процедурата:
Съобщение
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Договор
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Договор за доставка на учебници
Свързана преписка
17.07.2017г.